OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu publicznym


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej polegającą na organizacji cyklu koncertów Kwartetu Śląskiego z udziałem solistów w sezonie 2021/2022 w sali kameralnej NOSPR.
Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/6/2021.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).