Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Realizacja transmisji live z 1 koncertu i nagranie 2 koncertów realizowanych w NOSPR. W realizacji Wykonawca dokona połączenia obrazu wideo z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR, Wykonawca zobowiązany jest do korekty wizualnej (postprodukcji) elementów wchodzących w Przedmiot Umowy i montażu z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR oraz dostarczenia NOSPR wykonanego nagrania audiowizualnego.
Nr sprawy: NOSPR/ZPK/3/5/2021.
Zamówienia udzielono Panu Lechowi Słota, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Studio Projektów i Produkcji Artystycznych Sidus-Art., Lech Słota