Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Świadczenie usługi video koncertu z serii Grupa Rodzina w dniu 30 maja 2021 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej NOSPR według potrzeb Zamawiającego.
Nr sprawy: NOSPR/ZPK/2/5/2021.
Zamówienia udzielono Panu Grzegorzowi Mart, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Grzegorz Mart - Współczesna Sztuka Dokumentacji.