Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu działalności kulturalnej polegająca na organizacji koncertu orkiestry Concerto Köln w sali koncertowej NOSPR w ramach Festiwalu Katowice Kultura Natura dnia 22 maja 2021r.
Nr sprawy: NOSPR/ZPK/2/4/2021.
Zamówienia udzielono Concerto Köln GbR.