OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu publicznym


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:
Realizacja transmisji live z 1 koncertu i nagranie 2 koncertów realizowanych w NOSPR. W realizacji Wykonawca dokona połączenia obrazu wideo z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR, Wykonawca zobowiązany jest do korekty wizualnej (postprodukcji) elementów wchodzących w Przedmiot Umowy i montażu z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR oraz dostarczenia NOSPR wykonanego nagrania audiowizualnego.
Nr sprawy NOSPR/ZPK/3/5/2021.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).