Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Organizacja Opera do libretta Olgi Tokarczuk: Ahat ilī – siostra bogów Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na organizacji koncertu Aukso z udziałem solistów w dniu 21 maja 2021 w sali koncertowej NOSPR.
Nr sprawy: NOSPR/ZPK/3/4/2021
Zamówienia udzielono Fundacji Wspierania Kultury AUKSO z siedzibą w Krakowie.