Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na Świadczeniu usług transmisji live (streaming) według potrzeb Zamawiającego.
Nr sprawy: NOSPR/ZPK/1/5/2021.
Zamówienia udzielono Panu Lechowi Słota, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Studio Projektów i Produkcji Artystycznych Sidus-Art., Lech Słota