Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu
(usługa)


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40-202 Katowice, udzieliła zamówienia publicznego na usługę z zakresu działalności kulturalnej – w trybie art. w art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.):
Realizacja transmisji live z koncertu Apostolis Anthimos / 50-lecie pracy artystycznej. W realizacji wykonawca dokona połączenia obrazu wideo z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR, Wykonawca zobowiązany jest do korekty wizualnej (postprodukcji) elementów wchodzących w Przedmiot Umowy i montażu z dźwiękiem dostarczonym przez studio nagrań NOSPR oraz dostarczenia NOSPR wykonanego nagrania audiowizualnego.


Nr sprawy: NOSPR/ZPK/1/4/2021.


Zamówienia udzielono Panu Mateuszowi Sieniawskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Sieniawski Manufaktura Dźwięku.