OGŁOSZENIE
o udzielanym zamówieniu publicznym


Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:


Świadczenie usługi video koncertu z serii Grupa Rodzina w dniu 30 maja 2021 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej NOSPR według potrzeb Zamawiającego.


Nr sprawy NOSPR/ZPK/2/5/2021.
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).