OGŁOSZENIE

o udzielanym zamówieniu publicznym

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, Plac Wojciecha Kilara 1, 40- 202 Katowice, informuje o prowadzonym zamówieniu publicznym na usługę z zakresu działalności kulturalnej pod nazwą:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu działalności kulturalnej, polegająca na Świadczeniu usług transmisji live (streaming) według potrzeb Zamawiającego.

 

Nr sprawy NOSPR/ZPK/1/5/2021.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 11  ust. 5 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.).