Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą

„Rozbudowa stacjonarnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej” (nr sprawy NOSPR/06/2019).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

1.      W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Rozbudowa stacjonarnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej”, wpłynęła jedna oferta.

 

2.      W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza została wybrana Oferta nr 1 – Konsbud Audio Sp. z o.o. ul. Gajdy 24, 02-878 Warszawa.

 

3.      Ocena oferty wyniosła 100 pkt., w tym: „cena” = 60,00 pkt., „Termin wykonania zamówienia w dniach” 20,00 pkt. „Okres gwarancji w miesiącach” = 20 pkt.

 

4.      Wartość zamówienia wyniosła 650 485,50 zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.