Polska-Katowice: Organy muzyczne

2017/S 224-467111

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 17.11.2017, 2017/S 221-460369)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:37311300, 79421200

Organy muzyczne

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

Zamiast: 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia:

—.

—.

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia:

—.

—.

V.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 2

Powinno być: 

Sekcja V: Udzielenie zamówienia:

Zamówienie nr 2017/S 138-284225 Część nr: Nazwa: Zaprojektowanie, budowa i montaż organów piszczałkowych w NOSPR

Zamówienie /zamówienie na część zostaje udzielone: nie.

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia:

Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono

Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

V.2) Informacje o ofertach:

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 (MŚP-jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE)

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie.

Rejestr zmian

Brak zmian.