Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 18.10.2017 r. godz. 13.00 w NOSPR

 

W przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne: „Zaprojektowanie, budowa i montaż organów piszczałkowych w NOSPR”, nr sprawy: NOSPR/17/2017.

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Informujemy, że:                                                      

- Zostały złożone 2 oferty.

- Na otwarcie ofert przybyli przedstawiciele następujących Wykonawców:

1. Rieger Orgelbau GmbH, Hofsteigstr 120, A-6858 Schwarzach, Austria

2. Konsorcjum: Anton Škrabl sp. Brestovec 30, SI-3250 Rogaška Slatina, Thomas Jann Orgelbau GmbH, Allkofen 208, D-84082 Laberweinting.

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi:

14.846.100,- PLN brutto.  

 

nazwa  / nr oferty

Oferta nr 1

 

Rieger Orgelbau GmbH

Hofsteigstr 120

A-6858 Schwarzach

Austria

 

Oferta nr 2

 

Konsorcjum:

Anton Škrabl sp. Brestovec 30,

SI-3250 Rogaška Slatina

- Lider Konsorcjum

Thomas Jann Orgelbau GmbH, Allkofen 208, D-84082 Laberweinting

– Partner Konsorcjum

cena brutto

 

14.368.057,- PLN

 

2.999.970,- Euro

wartość po przeliczeniu na PLN*:

12.616.973,82 PLN

okres gwarancji w miesiącach

120

120

ilość deklarowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych

3

10

deklarowany montaż instrumentu w sali koncertowej w dniach

54 dni (montaż)

72 dni (intonacja)

120 dni (montaż)

150 dni (intonacja)

wykonanie przedmiotu zamówienia w miesiącach

 

40

 

 

40

 

* Zgodnie z SIWZ: wg śr. kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DZ.S)  w bazie danych TED – z dnia 19.07.2017 r., który wynosił 4,2057 PLN.

Rejestr zmian

Brak zmian.