Polska-Katowice: Organy muzyczne

2017/S 141-290914

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.7.2017, 2017/S 138-284225)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:37311300, 79421200

 

Organy muzyczne

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

 

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

Wykonawca w okresie ostatnich 15 lat lub okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczałkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu – w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX -XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na min. 800 widzów, zespół brzmieniowy składał się z minimum 50 głosów, wyposażony w system powietrzny złożony z miechów magazynowych, posiada minimum 3 manuały, pedał i co najmniej realnych 50 głosów. Wykonawca dysponuje zespołem co najmniej 5 osób, w tym 1 osoba posiadająca dyplom mistrzowski organmistrza lub równoważny, min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w wymaganej stylistyce oraz min. 4 osoby posiadające doświadczenie w budowie organów, pod względem konstrukcji i stylistyki w konwencji francuskich organów symfonicznych XIX i XX wieku. Wykonawca przedłoży dokumenty (zwymiarowaną wizualizację prospektu instrumentu w sali koncertowej, zwymiarowany przekrój podłużny szafy organowej – min. dwie osie, zwymiarowany przekrój poprzeczny szafy organowej – min.dwie osie, zwymiarowany rysunek rozmieszczenie miechów, zwymiarowany rzut na poziomie podłogi wiatrownic poziom pierwszy), projekty wstępne (architektura szafy organowej, projekt kolorystyki i dekoracji plastycznej, usytuowanie wiatrownic, miechów, stacjonarnego stołu gry, schemat prowadzenia traktury – które będą potwierdzać spełnianie wymogów projektowych oraz będą podstawą do oceny koncepcji architektonicznej i plastycznej zastosowanej przez wykonawcę.

 

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

 

Wykonawca w okresie ostatnich 15 lat prowadzenia działalności lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu organów piszczałkowych, stylistyka dyspozycji i wykonania instrumentu – w tradycji francuskich organów symfonicznych z XIX-XX wieku, instrument został zbudowany w sali koncertowej na min. 800 widzów, zespół brzmieniowy składał się z minimum 50 głosów, wyposażony w system powietrzny złożony z miechów magazynowych, posiada minimum 3 manuały, pedał i co najmniej realnych 50 głosów. Wykonawca dysponuje zespołem co najmniej 5 osób, w tym 1 osoba posiadająca dyplom mistrzowski organmistrza lub równoważny, min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w wymaganej stylistyce oraz min. 4 osoby posiadające doświadczenie w budowie organów, pod względem konstrukcji i stylistyki w konwencji francuskich organów symfonicznych XIX i XX wieku. Wykonawca przedłoży dokumenty (zwymiarowaną wizualizację prospektu instrumentu w sali koncertowej, zwymiarowany przekrój podłużny szafy organowej – min. 2 osie, zwymiarowany przekrój poprzeczny szafy organowej – min. 2 osie, zwymiarowany rysunek rozmieszczenie miechów, zwymiarowany rzut na poziomie podłogi wiatrownic poziom pierwszy), projekty wstępne (architektura szafy organowej, projekt kolorystyki i dekoracji plastycznej, usytuowanie wiatrownic, miechów, stacjonarnego stołu gry, schemat prowadzenia traktury – które będą potwierdzać spełnianie wymogów projektowych oraz będą podstawą do oceny koncepcji architektonicznej i plastycznej zastosowanej przez wykonawcę.

Rejestr zmian

Brak zmian.