Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Organy piszczałkowe dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”. ( znak sprawy: NOSPR/01/2018).

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęła jedna oferta.

- Oferent złożył wymagane dokumenty.

 

W wyniku przeprowadzenia oceny, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1: Anton Škrabl sp. Brestovec 30, SI-3250 Rogaška Slatina, Słowenia oraz zadeklarowany partner konsorcjum: Thomas Jann Orgelbau GmbH, Allkofen 208-D 84082 Laberweinting, Deutschland, która otrzymała w wyniku oceny ofert razem 100 pkt., w tym:

cena brutto = 60,00 pkt., okres gwarancji w miesiącach = 10,00 pkt., ilość deklarowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych = 15 pkt., okres montażu instrumentu w sali koncertowej w dniach = 15 pkt.

Wartość zamówienia wyniosła 13.145.174,82 PLN zł brutto.

Rejestr zmian

Brak zmian.