Informacja  z „otwarcia ofert” w dniu 13.03.2018 r. godz. 13.00 w NOSPR:

 

W przetargu nieograniczonym, na zamówienie publiczne: „Organy piszczałkowe dla NOSPR – zaprojektowanie, budowa i montaż”, nr sprawy: NOSPR/01/2018.

Postępowanie prowadzone jest w ramach Projektu nr POIS.08.01.00-001098/16, „Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach” realizowany w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Informujemy, że:                                                      

- Została złożona 1 oferta.

- Na otwarcie ofert przybył przedstawiciel Wykonawcy:

Anton Škrabl sp. Brestovec 30, SI-3250 Rogaška Slatina.

 

- Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi:

14.846.100,- PLN brutto.  

                                                                                                                                                                                             

 nr oferty/nazwa

Oferta nr 1
Anton Škrabl sp. Brestovec 30,
SI-3250 Rogaška Slatina
Słowenia

cena brutto

3.173.400,- Euro

wartość po przeliczeniu na PLN*:

13.145.174,82 PLN

okres gwarancji w miesiącach

120

ilość deklarowanych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych

10

deklarowany montaż instrumentu w sali koncertowej w dniach

120 dni (montaż)

150 dni (intonacja)

deklarowane wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:

 

do dnia 13.08.2021 r.

deklarowane wykonanie przedmiotu zamówienia w etapach, licząc od daty zawarcia umowy:

I etap       - 3 miesiące

II etap       - 15 miesięcy

III etap      - 26 miesięcy

IV etap      - 32 miesiące

V etap        - 37 miesięcy

VI etap do dnia 13.08.2021 r.

 

* Zgodnie z SIWZ: wg śr. kursu NBP z dnia przekazania ogłoszenia do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (DZ.S)  w bazie danych TED – z dnia 29.01.2018 r., który wynosił 4,1423 PLN.

 

Rejestr zmian

Brak zmian.