01/02/2018    S22    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 

Polska-Katowice: Organy muzyczne

2018/S 022-047167

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.1.2018, 2018/S 014-029706)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:37311300, 79421200

Organy muzyczne

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

 

Zamiast: 

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaprojektowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.

 

Powinno być: 

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.

Rejestr zmian

Werjsja: 1  Poprawka "krótkiego opisu" w ogłoszeniu
[ Zmodyfikowano: 2018-02-01 09:35:48 przez Jacek Bąk]

01/02/2018    S22    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

 

Polska-Katowice: Organy muzyczne

2018/S 022-047167

 

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach, pl. Wojciecha Kilara 1, Osoba do kontaktów: Marzenna Przywarka, Katowice 40-202, Polska. Tel.: +48 510923028. Faks: +48 322571384. E-mail: kadry@nospr.org.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.1.2018, 2018/S 014-029706)

 

Przedmiot zamówienia:
CPV:37311300, 79421200

Organy muzyczne

Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

 

Zamiast: 

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaprojektowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.

 

Powinno być: 

 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zaprojektowanie, budowa i montaż wraz z intonacją, strojeniem oraz uruchomieniem nowych organów piszczałkowych o 105 głosach, w Sali koncertowej w siedzibie NOSPR. Zamówienie obejmuje budowę organów na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu oraz dostarczenie i zmontowanie w miejscu przeznaczonym dla instrumentu w Sali koncertowej NOSPR.